Draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc. „Rugaciuni pentru slabit”… | Igalis

Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova – Antiqul's Blog

Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova Pentru că mulţi cititori mă întreabă de cele treisprezece rugăciuni în cinstea Sfântului Anton care santa fe slabire spun timp de treisprezece marţi consecutive, am hotărât să fac o pagină separată unde să postez rugăciunile.

De fapt pagina asta i-o datorez Irinei  care mi-a confirmat cele ce ştiam şi eu despre Sfântul Anton. Pentru orice nelămuriri vă aştept să îmi scrieţi şi o să găsim împreună un răspuns. Rugăciunile sunt scrise exact aşa cum trebuie rostite. Vă rog să staţi undeva în genunchi atunci când le rostiţi.

În fiecare marţi rostiţi mai întâi Rugăciunea de începere şi apoi rugăciunea din marţea respectivă. Zilele de marţi trebuiesc ţinute una după cealaltă.

draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc

În zilele de marţi încercaţi să daţi de mâncare celor săraci fiindcă Sfântul Anton iubeşte mult săracii şi a împărţit mâncarea de nenumărate ori cu ei. În ultima marţi după Rugăciunea a treisprezecea să citiţi Rugăciunea de încheiere şi apoi de 9 nouă ori Troparul Sfântului Anton.

Deci pentru cititorii care vor să ţină timp de treisprezece marţi Postul Sfântului ANton, rugăciunile sunt următoarele.

Rugaciunea ta

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu. Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine.

Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc pământ, ca să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer.

Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă.

Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin Tine lumina cea neapropiată.

draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc

Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie ca să-l înconjur întotdeauna.

Împărate Ceresc…                     Rugăciune.

5 Metode sa Slabesti Sanatos

Mărite Sfinte ANtoane, groaza diavolilor, alungă de la mine prin puterea dumnezeiască înşelăciunile satanei. Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, el întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu.

Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova

Sfinte ANtoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Iisus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune. Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!

Împărate Ceresc…                            Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră.

Caci de-i iubesti pe dansii, Iubesti pe Dumnezeu. Fii bun cu cel de-aproape Acum si mereu, Caci de esti bun cu-acesta, Esti bun cu Dumnezeu.

Eu în faţa Ta urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras. Curăţă te rog toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu Tine şi a plăcea astfel pruncului Iisus ca şi Tine. Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte ANtoane nu mă lăsa singur în lupta vieţii!

Împărate Ceresc…                       Rugăciune.

Rugaciunea ta | Isuse's Blog

Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate boalele trupeşti şi sufleteşti. Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi a făcut să cresc în tot soiul de păcate. Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste de la Dumnezeu. Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului, îmi vei da şi pe cea a trupului pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Hristos încă în viaţa aceasta.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte ANtoane miluieşte-mă! Împărate Ceresc…                    Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în draga dumnezeu te rog sa ma ajuti sa slabesc.

Nu întârzia, te rog, ajută-mă.

Asevedeași