File helios arzătoare de grăsimi

file helios arzătoare de grăsimi

Nuţu Marian Cîrpaci, un sculptor rom din Caransebeş, care are o pasiune deosebită pentru limba, cultura şi istoria etniei sale. Am profitat de faptul că este tobă de carte în aceste domenii, pentru a-i pune câteva întrebări şi a afla pe această cale lucruri interesante.

Sunt onorat. Alchemia: Este un fapt binecunoscut că romii îşi au rădăcinile în India. Câte ramuri şi dialecte ale romilor există în prezent în România şi de care din ele aparţii? Cu câtă uşurinţă se pot inţelege între ei vorbitorii unor dialecte diferite? Eu fac parte din file helios arzătoare de grăsimi Kalderash, a căldărarilor, sub-ramura Sastriari, sau fierar.

Kalderash este un termen vechi românesc căldăraş, căldărar. Treptat acest nume a fost înlocuit cu numele de Kalderash. Putem vorbi de cel puţin de variante dialectale, mai mult sau mai puţin inter-inteligibile. La fiecare cuvânt apar diverse variante de pronunţie de la neam la neam. Este un fenomen existent şi în India, de altfel. Romii se înţeleg între ei destul de file helios arzătoare de grăsimi, mai ales dacă nu fac parte din aceeeaşi castă.

Contează mult şi cuvintele împrumutate, care s-au aşezat în straturi peste cuvintele vechi indiene, uneori înlocuindu-le cu totul pe cele din urmă. Chiar între vorbitorii aceluiaşi dialect, există persoane care cunosc cuvinte vechi, iar alţii nu.

Nimeni din familia mea din Caransebeş nu îl cunoştea, dar un unchi de al meu din Moldova-Nouă mi-a certificat faptul că este un cuvânt cunoscut în familia lui.

  • Carne de vită se prăjește scăderea în greutate
  • Arzătoare de grăsimi - Scitec Nutrition®

Eu am 42 de ani, şi încă învăţ cuvinte de la diverse neamuri de romi. Pentru a da culoare interviului, vă voi relata cum am descoperit la o tânără studentă ursăriţă, Alexandra Vidraşcu, un cuvânt vechi împrumutat în India de la persani. De multe ori auzeam în filmele indiene expresia "me nafrat karta hu" - "eu urăsc". De ce căutam eu de peste 20 de ani acest cuvânt?

Pentru că în limba romani există acelaşi fond de cuvinte persane ca în limba hindi.

file helios arzătoare de grăsimi

Pot da următoarele exemple de cuvinte comune persane pentru limbile hindi şi romani: dori - sfoară, doriav - râu, tang - îngust, mom - ceară. Ei, şi eu bănuiam că sintagma nafrat există încă în memoria unui rom bătrân.

file helios arzătoare de grăsimi

Şi aşa a fost, într-o discuţie cu domnişoara Alexandra Vidraşcu, am auzit cuvântul! Am căutat acest cuvânt zeci de ani! Revenind la deosebirile dintre dialectele ţigăneşti, vă pot spune că întâlnim în dialectele rome trei forme diferite de gerunziu, trei forme diferite de conjugare a verbelor la viitor, două forme diferite de conjugare la prezent, şi multe alte diferenţe. Eu am descoperit că toate aceste diferenţe între dialectele rome se datorează faptului că strămoşii romilor au locuit în diverse părţi ale Indiei, şi dialectele alchemia No.

Romii au plecat din toate zonele Indiei, ei făcând parte din casta indiană Dom. O femeie de castă indiană Dom se numeşte Domni, aşa cum zicem şi noi la ţigancă, sau Romni. Aceleaşi cuvinte feminine ca şi în hindi le avem şi noi în limba romani, dar şi multe altele Alchemia: Există similarităţi ale dialectelor romani cu limbi vorbite astăzi în India? Da, există identitate, nu doar asemănare.

Eu de peste 20 de ani studiez limbile Indiei în comparaţie cu dialectele romilor. Toată gramatica limbii romani este indiană, făcând parte din faza modernă a limbilor indo-ariene. Această fază file helios arzătoare de grăsimi numeşte Neo Indo-Ariană, şi a început după anul era noastră. Mulţi indieni sunt uimiţi că pot înţelege forme gramaticale romani. Ce opinie ai despre teorille care sunt vehiculate în prezent referitor la această migraţie? Este de reţinut că cei care au stabilit istoria romilor file helios arzătoare de grăsimi acum sunt dinafara etniei şi nu au cunoştiinţe lingvistice adecvate de limbă romani.

Cea mai bună sursă pentru studiul istoriei romilor este chiar limba lor, căci romii au învăţat limbile file helios arzătoare de grăsimi unde s-au stabilit şi au introdus în dialectele lor unele cuvinte din acele limbi de contact de-a lungul timpului… Pentru a scrie o istorie reală a romilor şi a stabili rutele migraţiei lor, am învăţat pe cât posibil toate cuvintele rome pe care nu le ştiam de acasă, împreună cu etimologia lor.

Revenind la teoriile care se vehiculează asupra exodului romilor, cea mai cunoscută este teoria Dom — Rom — Lom, teorie avansată de cercetătorul englez John Sampson. Acesta presupunea că grupul de indieni Dom, după ce s-au stabilit în Armenia, şi-au zis Lom, în timp ce unii indieni încă îşi mai păstreză numele de Dom, şi trăiesc în Turcia, Siria, Israel.

Ceilalţi, adică noi, romii, au migrat către Europa sub numele de Rom. Această teorie seducătoare prin simplitatea ei este acceptată în prezent în majoritatea cărţilor de istorie a romilor.

Într-adevăr, limbile celor file helios arzătoare de grăsimi triburi, Dom, Rom, şi Lom, se aseamănă parţial. Aceasta însă nu înseamnă că cele trei grupuri au părăsit India în acelaşi timp. Limbile indiene se aseamănă între ele, dar au şi caracteristici divergente, pentru că subcontinentul Indian este uriaş ca întindere, şi este normal să existe dialecte şi limbi diferite.

De aceea unii cercetători s-au îndoit de validitatea teoriei lui John Sampson. Nici cercetările mele nu sunt favorabile acestei teorii. Sunt primul care a remarcat că prima colonie de indieni stabilită în Armenia, a emigrat acolo acum de ani, conform istoriei oficiale armene.

Nici un cercetător consacrat al istoriei romilor nu s-a ostenit să verifice istoria Armeniei, deşi s-a acceptat teoria stabilirii în Armenia a indienilor Dom-Lom-Rom.

file helios arzătoare de grăsimi

Johannes Avdall a tradus în engleză cronica unui preot armean, Zenobius, un ucenic al Sfântului Grigorie, Luminătorul Armeniei. Acesta din urmă a purtat un război de exterminare contra coloniei de hinduşi, care au rezistat eroic şi s-au convertit formal la creştinism după înfrângerea lor.

Zenobius a file helios arzătoare de grăsimi martor ocular al acestor evenimente, ceea ce ne permite să stabilim o cronologie exactă. Pentru cei care doresc mai multe detalii asupra acestui episod istoric, am scris un articol amănunţit despre prima colonie de hinduşi stabilită în File helios arzătoare de grăsimi, în revista online Confluenţe.

Dar cum cercetătorii moderni sunt scădere în greutate iih acord că grupurile Dom-Lom-Rom au părăsit India acum de ani, teoria Dom-Lom-Rom este întrucâtva eronată, pentru că exodul Lomilor a fost mult mai vechi.

Eronată este şi teoria trecerii ramurii Romilor prin Armenia. În acest caz, cele 23 de cuvinte presupus armeneşti prezente în limba romani, sunt de fapt indiene, moştenite de limba armeană de la prima colonie de hinduşi stabilită în provincia Daron, cei la care s-a referit Zenobius.

De altfel, am descoperit cuvintele presupus armene din limba romilor, ca fiind prezente şi în limbile indiene, ceea ce contrazice ipoteza originii lor. Alchemia: Care a fost traseul romilor spre Europa? Când anume au ajuns in Ţările Române? Prima atestare istorică a primului rob rom în Ţările române datează din După cercetările mele, bazate pe istoria orală a romilor, strămoşii mei au plecat din India sub conducerea regelui rom Berko Chingan, ca luptători, muzicanţi şi fierari, angajaţi în armatele turceşti.

Da, nu toţi ţigani au fost romi, din punct de vedere al sensului social, adică acela de sclavi. Au mai existat şi alte grupuri etnice înrobite. În plus, file helios arzătoare de grăsimi toţi romii au fost sclavi.

file helios arzătoare de grăsimi

Spoitorii nu puteau fi sclavi pentru că trăiau în Imperiul Otoman, ca musulumani. Singurele informaţii despre secta cu acest nume le avem doar din anatemele Bisericii Ortodoxe din Bizanţ.

Athinganoii au fost o sectă creştină cu baze dogmatice în gnosticismul creştin dar şi în hinduism. Dar romii s-au convertit la crezul athinganoilor târziu, după venirea lor din India. Secta athinganoilor este pomenită încă din secolul VI e. Athinganoi putea fi orice cetăţean al Imperiului Bizantin, deci nu putem vorbi de o etnie ca fiind exclusiv practicantă a religiei, ci de un amalgam de etnii care au devenit un popor bazat pe principii religioase, dat fiind că după anatemizarea lor de către Biserica Ortodoxă din Bizanţ, niciunui creştin nu-i era îngăduit să se căsătorească cu eretici athinganoi.

Etimologia termenului athinganoi este obscură. Obiceiul neatingerii poate fi pus în legătură cu obiceiul hinduşilor de a nu se atinge de castele inferioare indiene, denumite Dom. Dar aici este un conflict de idei, pentru că romii fac parte tocmai din castele inferioare indiene.

Deci, romii nu puteau fi athinganoii originali din Imperiul Bizantin. Aceia făceau parte din castele superioare indiene, pentru că practicau neatingerea. Vorbim deci, de mai multe grupuri diferite de file helios arzătoare de grăsimi care au părăsit India, începând cu anul î. Alchemia: Ce alte grupuri etnice s-au mai aflat în starea de ţigănie în Ţările Române?

Arzătoarele de grăsimi pot fi împărțite în funcție de forma de prezentare:

Pun întrebarea asta pentru că ştiu că este unul din subiectele pe care le-ai aprofundat în studiul tău istoric. Şi în acest subiect deţin rolul de pionier. Până la redescoperirile mele, s-a crezut că toţi cei care îşi zic ţigani sunt implicit şi romi, chiar dacă nimeni dintre strămoşii lor nu au vorbit limba romani. Pot enumera cu siguranţă următoarele grupuri: aţigani, africani, gavaoni, ruşi, bulgari, sirieni, egipteni, armeni, tătari, romi, şi chiar români.

Diaconul sirian Paul de Aleppo a vizitat Ţările Române în anii şi a constat cu uimire că în starea de robie erau sirieni din ţara lui, precum şi egipteni, dar şi negrii. Mărturia lui Paul de Aleppo este foarte valoroasă, nu numai pentru că şi-a recunoscut conaţionalii, dar a şi putut deosebi între cele trei categorii de sclavi existente la vremea respectivă.

file helios arzătoare de grăsimi

Dau mai mule detailii în articolul meu pe această temă din Confluenţe. Alchemia: În încheiere, pentru că ştiu că eşti poet şi traducător, ne poţi dărui unul dintre textele tale bilingve?

Arzătoare de grăsimi | voluntarii.ro

Da, am ales în premieră poezia Ţiganul pocăit de Anton Pann, care a fost rom căldărar, născut în Sliven, Bulgaria. În opinia mea este probabil cel mai mare poet al romilor, chiar mai mare decât Ioan-Budai Deleanu. Nu pot vorbi despre Anton Pann, el însuşi vorbeşte prin scrierile sale.

Othar ci te na len les Tale ci te na mukăn les Eu nu voi să am păcat Să ziceţi c-am îndemnat. Dar împărţind ca între fraţi Partea mea tot să o daţi, Me ci kamau te avel man bezăhh Te phenen kă me sikiardem.

Mimick-1/voluntarii.ro at master · dhgarrette/Mimick-1 · GitHub

Tale hulavindoi sar mashkar phrala Mînrî rig sea te den mangă la. Şi fiindcă sunt jurat Să nu mănânc de furat, Să mergeţi să o schimbaţi Şi pe peşte să o daţi, Că sunt bătrân şi mă păzesc Şi voi să mă pocăiesc.

file helios arzătoare de grăsimi

Kola so sile pokăime, Thai nasulendar mukline, Von sar yagiatar arakhăn pen, Thai averen sikiaren Nasul te keren sadayek Pakiaindoi kă na-i bezehh, Tale, kuku! Kana si dikhline Sea kadea dukha sile.

Asevedeași