Scădere în greutate în timp ce se află pe pct

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

La pacienţii adulţi si copiii şi adolescenţii trataţi cu Rebetol şi interferon interferon alfa-2b, reduceţi doza de interferon alfa-2b la jumătate. Grupuri speciale de populaţie Utilizare la pacienţi cu insuficienţă renală: Farmacocinetica ribavirinei este modificată la pacienţii cu disfuncţie renală din cauza reducerii clearance-ului aparent al creatininei vezi pct.

De aceea, se recomandă ca înaintea începerii tratamentului cu Rebetol, să fie evaluată funcţia renală la toţi pacienţii. Subiecţii cu insuficienţă renală ar trebui monitorizaţi cu mai mare atenţie având în vedere posibilitatea apariţiei anemiei. Utilizare la pacienţi cu insuficienţă hepatică: Funcţia hepatică nu influenţează farmacocinetica ribavirinei vezi pct.

De aceea, la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu este necesară ajustarea dozei de Rebetol. Utilizarea ribavirinei este contraindicată la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă sau ciroză decompensată vezi pct.

Utilizare la pacienţii cu vârstă sub 18 ani: Rebetol poate fi utilizat în asociere cu peginterferon alfa-2b sau interferon alfa-2b la copiii cu vârsta de minimum 3 ani şi adolescenţi. Alegerea formei farmaceutice potrivite se va face în funcţie de caracteristicile individuale ale pacientului.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

La aceşti pacienţi nu au fost evaluate siguranţa şi eficacitatea Rebetol în asociere cu alt tip de interferon adică non alfa-2b. Consultaţi şi informaţiile referitoare la medicamentele antiretrovirale. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se începe tratamentul cu Rebetol dacă nu există un test de sarcină negativ, efectuat imediat înainte.

Afecţiuni cardiace severe în antecedente, incluzând cardiopatie instabilă sau necontrolată, în ultimele 6 luni vezi pct. Copii şi adolescenţi: 1. Afecţiuni psihice severe, în prezent sau în antecedente, îndeosebi depresie severă, idei suicidare sau tentativă de suicid. Datorită administrării concomitente cu peginterferon alfa-2b sau interferon alfa-2b: Hepatită autoimună sau antecedente de afecţiune autoimună. Ca şi la pacienţii adulţi, copiii şi adolescenţii au prezentat alte reacţii adverse psihice de exemplu, depresie, labilitate emoţionalăşi somnolenţă.

Alte efecte la nivelul SNC, manifestate prin comportament agresiv uneori îndreptat împotriva altora, cum ar fi ideaţie de omucidereboală bipolară, manie, stare de confuzie şi alterări ale statusului mental, au fost observate la pacienţii cărora li s-au administrat interferoni alfa.

Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru observarea oricăror semne sau simptome de tulburări psihice. Dacă apar astfel de simptome, medicul care a prescris tratamentul trebuie să aibă în vedere gravitatea potenţială a acestor reacţii adverse, precum şi necesitatea instituirii unor măsuri terapeutice adecvate.

Dacă simptomele psihice persistă sau se agravează sau se semnalează idei suicidare, se recomandă întreruperea administrării asocierii terapeutice Rebetol şi peginterferon alfa-2b sau interferon alfa-2b, iar pacientul trebuie urmărit şi tratat psihiatric, după cum este cazul.

Pacienţi cu boala psihică severă prezentă sau în antecedente: Este contraindicată utilizarea Rebetol şi pegintereferon alfa-2b sau interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu boală psihică severă prezentă sau în antecedente vezi pct.

Riscul trebuie evaluat în funcţie de caracteristicile bolii la copil, cum ar fi date evidente de progresie a bolii în special fibrozăafecţiuni concomitente care pot influenţa negativ progresia bolii cum este infecţia concomitentă cu HIVprecum şi factorii de prognostic ai răspunsului la tratament genotipul VHC şi încărcarea virală.

Oricând este posibil, copilul trebuie tratat după debutul creşterii pubertale, pentru a reduce riscul de inhibare a creşterii. Nu sunt disponibile date despre efectele pe termen lung asupra maturării sexuale.

Trombocite scăzute - cauze posibile, diagnostic, tratament

Pe baza rezultatelor studiilor clinice, utilizarea ribavirinei în monoterapie nu este eficace şi Rebetol nu trebuie utilizat singur. Siguranţa şi eficacitatea asocierii au fost stabilite numai folosind ribavirină împreună cu peginterferon alfa-2b sau cu interferon alfa-2b soluţie injectabilă. Deşi ribavirina nu are efecte cardiovasculare directe, anemia asociată cu utilizarea de Rebetol poate determina deteriorarea funcţiei cardiace, exacerbarea simptomelor unei boli coronariene sau ambele.

De aceea, Rebetol trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu boli cardiace preexistente vezi pct. Funcţia cardiacă trebuie evaluată înaintea începerii tratamentului şi supravegheată pe parcursul acestuia; dacă apar tulburări, tratamentul trebuie întrerupt vezi pct.

Se recomandă ca la pacienţii cu tulburări cardiace preexistente să se efectueze electrocardiograme înaintea şi în timpul tratamentului.

Semne și simptome

Aritmiile cardiace în special cele supraventriculare răspund, de regulă, la terapia uzuală, dar pot impune întreruperea tratamentului. Nu există date referitoare la pacienţii copii sau adolescenţi cu antecedente de boală cardiacă.

Hipersensibilitate acută: În cazul apariţiei unei reacţii acute de hipersensibilitate de exemplu, urticarie, edem angioneurotic, bronhoconstricţie, anafilaxietratamentul cu Rebetol trebuie întrerupt imediat şi se instituie tratamentul medical adecvat.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

Erupţiile cutanate trecătoare nu necesită întreruperea tratamentului. Modificări oculare: Ribavirina este utilizată în terapie asociată împreună cu interferonii alfa. În rare cazuri, în cadrul terapiei asociate cu interferoni alfa s-au raportat retinopatie, incluzând hemoragii retiniene, exsudate retiniene, edem papilar, neuropatie opticăşi ocluzia venei sau arterei retiniene care poate duce la pierderea vederii.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

La toţi pacienţii trebuie să se efectueze iniţial un examen oftalmologic. Orice pacient care acuză scăderea acuităţii vizuale sau pierderea vederii trebuie supus imediat unei examinări oftalmologice complete.

La pacienţii cu afecţiuni oftalmologice preexistente de exemplu, retinopatie diabetică sau hipertensivă trebuie să se efectueze examinări oftalmologice periodice în timpul terapiei asociate cu interferoni alfa.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

Terapia asociată cu interferoni alfa trebuie întreruptă la pacienţii la care apar tulburări oftalmologice sau se agravează tulburările oftalmologice preexistente. Funcţie hepatică: Orice pacient care în timpul tratamentului prezintă tulburări semnificative ale funcţiei hepatice trebuie monitorizat cu atenţie. Se întrerupe tratamentul în cazul pacienţilor la care se înregistrează prelungirea markerilor de coagulare, ceea ce ar putea indica o decompensare hepatică.

Cauze posibile

Potenţial de exacerbare a imunosupresiei: În literatura de specialitate, a fost raportată apariţia pancitopeniei şi supresia măduvei osoase, în decurs de 3 până la 7 săptămâni după administrarea peginterferonului şi a ribavirinei concomitent cu azatioprina.

Această mielotoxicitate a fost reversibilă în decurs de 4 până la 6 săptămâni după întreruperea tratamentului antiviral al HVC şi a tratamentului concomitent cu azatioprinăşi nu a revenit după reintroducerea niciunuia dintre tratamente în monoterapie vezi pct.

Înainte de iniţierea tratamentului cu interferon alfa-2b, trebuie evaluate valorile TSH şi orice modificare la nivel tiroidian detectată la acel moment trebuie tratată cu terapia convenţională. Tratamentul cu interferon alfa-2b pegilat şi nonpegilat poate fi iniţiat dacă valorile TSH pot fi menţinute în limite normale prin medicaţie. S-au observat disfuncţii tiroidiene pe durata tratamentului cu Rebetol şi interferon alfa-2b şi în timpul tratamentului cu Rebetol şi peginterferon alfa-2b.

Dacă se depistează modificări la nivel tiroidian, statusul tiroidian al scădere în greutate în timp ce se află pe pct trebuie evaluat şi tratat clinic corespunzător. Copiii şi adolescenţii trebuie monitorizaţi la fiecare 3 luni pentru determinarea unei disfuncţii tiroidiene de exemplu, TSH.

În cazul pacienţilor HIV-pozitiv care sunt trataţi cu INRT, medicii trebuie să monitorizeze cu atenţie markerii de toxicitate pierdere în greutate edinburgh acidoza lactică atunci când este asociată şi ribavirina.

În mod special: 1. Adăugarea tratamentului cu interferoni alfa în monoterapie sau în asociere cu ribavirină poate creşte riscul la această categorie depacienţi.

Eveniment LIVE: Cum se Deblochează Slăbitul

Tulburări dentare şi paradentare: Tulburările dentare chestii de slabire paradentare care pot conduce la pierderea danturii au fost raportate la pacienţii la care s-a administrat asocierea terapeutică Rebetol şi peginterferon alfa-2b sau interferon alfa-2b.

În plus, uscăciunea cavităţii bucale poate avea un efect dăunător asupra danturii şi mucoasei bucale pe durata tratamentului de lungă durată cu asocierea Rebetol şi peginterferon alfa-2b sau interferon alfa-2b. Pacienţii trebuie să se spele cu grijă pe dinţi de două ori pe zi şi să facă examene dentare regulate. În plus, unii pacienţi pot prezenta vărsături.

Dacă această reacţie apare, trebuie sfătuiţi să-şi clătească bine cavitatea bucală după episod. Teste de laborator: Înaintea începerii tratamentului, tuturor pacienţilor trebuie li se efectueze teste hematologice şi teste sanguine biochimice standard hemogramă completă [CBC] şi diferenţială, numărătoarea trombocitelor, electroliţi, creatinină plasmatică, teste funcţionale hepatice, acid uric.

Femei aflate la vârsta fertilă: Pe parcursul tratamentului şi patru luni după întreruperea acestuia, pacientele trebuie să efectueze lunar un test de sarcină uzual. Partenerele pacienţilor trebuie să efectueze lunar un test de sarcină în cursul tratamentului acestora şi timp de 7 luni după tratament vezi pct. Datorită hemolizei, Rebetol poate creşte concentraţia de acid uric; de aceea, la pacienţii cu predispoziţie trebuie monitorizat cu atenţie potenţialul de a dezvolta gută.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

Utilizare la pacienţii cu afecţiuni ereditare rare: Acest medicament conţine zahăr şi sorbitol. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă de zaharază—izomaltază nu trebuie să utilizeze acest medicament. Ribavirina nu inhibă enzimele citocromului P Studii de toxicitate nu au evidenţiat un efect de inducţie a enzimelor hepatice de către ribavirină.

De aceea, potenţialul de interacţiuni dependente de citocromul P este minim. Ribavirina, prin efectul său inhibitor asupra inozin-monofosfat dehidrogenazei, poate interfera cu metabolizarea azatioprinei ducând posibil la acumularea 6-metiltioinozinei monofosfat 6-MTIMPcare a fost asociată cu mielotoxicitate la pacienţii trataţi cu azatioprină. Trebuie evitată administrarea interferonilor alfa pegilaţi şi a ribavirinei concomitent cu azatioprina. În cazurile individuale în care beneficiul administrării ribavirinei concomitent cu azatioprina depăşeşte riscul potenţial, se recomandă ca monitorizarea hematologică atentă să fie realizată în timpul administrării concomitente de azatioprină, pentru a identifica semnele de mielotoxicitate, moment în care tratamentul cu aceste medicamente trebuie întrerupt vezi pct.

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile Rebetol cu alte medicamente, exceptând interferonul alfa2b şi antiacidele. Interferon alfa-2b: Într-un studiu farmacocinetic în care s-au administrat doze multiple, nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice între Rebetol şi interferon alfa-2b.

scădere în greutate în timp ce se află pe pct

Este scădere în greutate în timp ce se află pe pct ca biodisponibilitatea scăzută semnalată modalități naturale sănătoase de a slăbi acest studiu să fi fost determinată de tranzitul întârziat al ribavirinei sau de pH-ul modificat.

Această interacţiune nu este considerată ca relevantă clinic. Analogi nucleozidici: Utilizarea analogilor nucleozidici în monoterapie sau în asociere cu alte nucleozide determină acidoză lactică. Farmacologic, ribavirina determină creşterea metaboliţilor fosforilaţi ai purinelor nucleozidice in vitro.

Această acţiune poate creşte riscul de acidoză lactică indusă de analogii nucleozidici purinici de exemplu, didanozină sau abacavir.

Nu se recomandă administrarea concomitentă de Rebetol şi didanozină. Au fost raportate cazuri de toxicitate mitocondrială, în special acidoză lacticăşi pancreatită, uneori letale vezi pct.

A fost raportată exacerbarea anemiei datorată ribavirinei, atunci când zidovudina face parte dintr-un regim folosit în tratamentul HIV, deşi mecanismele exacte rămân încă neelucidate. Utilizarea concomitentă a ribavirinei cu zidovudina nu este recomandată datorită unui risc crescut de anemie vezi pct.

Trebuie luată scădere în greutate în timp ce se află pe pct considerare înlocuirea zidovudinei într-un tratament combinat antiretroviral TARdacă acesta a fost stabilit deja. Acest fapt este important în special în cazul pacienţilor cu un istoric cunoscut de anemie indusă de zidovudină.

Datorită timpului de înjumătăţire plasmatică prelungit, posibilitatea interacţiunilor medicamentoase poate persista până la două ce fac focurile de arzătoare de grăsimi de cinci ori timpul de înjumătăţire plasmatică pentru ribavirină după oprirea tratamentului cu Rebetol vezi pct.

Nu există dovezi că ribavirina interacţionează cu inhibitorii de revers transcriptază non-nucleozidici sau inhibitorii de protează.

Date preclinice: -Fertilitate: În studiile la animale, ribavirina a produs efecte reversibile asupra spermatogenezei vezi pct. Paciente: Rebetol nu trebuie utilizat de femeia gravidă vezi pct. Se recomandă grijă scădere în greutate în timp ce se află pe pct pentru a evita sarcina la paciente vezi pct. Tratamentul nu trebuie început până nu se obţine imediat înainte un test de sarcină negativ.

În timpul tratamentului şi patru luni după terminarea acestuia, atât femeile cu potenţial fertil, cât şi partenerii lor trebuie să utilizeze un mijloc contraceptiv eficace; în această perioadă trebuie efectuate lunar, de rutină, teste de sarcină. Dacă sarcina apare în timpul tratamentului sau al celor patru luni după oprirea acestuia, pacienta trebuie prevenită asupra riscului teratogen semnificativ al ribavirinei asupra fătului.

Pacienţi bărbaţi şi partenerele lor: Este necesară o grijă extremă din partea pacienţilor bărbaţi trataţi cu Rebetol pentru a evita sarcina la partenere vezi pct. Ribavirina se acumulează intracelular şi se elimină foarte lent din organism. Nu se ştie dacă ribavirina care este prezentă în spermă exercită efectele teratogene potenţiale sau genotoxice asupra embrionului sau fătului uman.

Deşi datele de la aproximativ naşteri urmărite prospectiv care prezentau expunere paternă la ribavirină nu au arătat un risc crescut de malformaţii congenitale comparativ cu populaţia generalăşi niciun tip specific de malformaţie congenitală, pacienţii şi partenerele lor aflaţi la vârsta fertilă trebuie sfătuiţi să utilizeze fiecare un contraceptiv eficace pe durata tratamentului cu Rebetol şi timp de şapte luni după tratament.

Bărbaţii ale căror partenere sunt gravide trebuie instruiţi să folosească prezervativul pentru a reduce la minimum pătrunderea de ribavirină la partenere.

Alăptarea: Nu se ştie dacă ribavirina se excretă scădere în greutate în timp ce se află pe pct laptele uman. Datorită riscului de reacţii adverse la sugari alăptaţi, alăptarea trebuie întreruptă înaintea începerii tratamentului.

Trombocite scăzute - cauze posibile, diagnostic, tratament © Autor: Bobu Ana Maria Trombocitele - cunoscute și sub denumirea de plachete sangvine, sunt fragmente celulare care activează în sistemul de coagulare.

De aceea, pacienţii care prezintă oboseală, somnolenţă sau stare de confuzie în timpul tratamentului trebuie avertizaţi săevite conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor. În general, profilul reacţiilor adverse la copii şi adolescecenţi a fost similar cu cel observat la adulţi, deşi există probleme specifice pediatrice referitoare la inhibarea creşterii. În timpul tratamentului în asociere cu Rebetol şi interferon pegilat alfa-2b pentru o perioadă de până la 48 de săptămâni, a fost observată inhibarea creşterii, a cărei reversibilitate este nesigură vezi pct.

În special, scăderea valorii medii a percentilei creşterii în înălţime la 1 an din perioada de urmărire pe termen lung a fost mai proeminentă la copiii de vârstă prepubertară vezi pct. Numai 1 pacient a întrerupt tratmentul ca urmare a scădere în greutate în timp ce se află pe pct reacţii adverse trombocitopenie. Majoritatea reacţiilor adverse raportate în acest studiu au fost de intensitate uşoară sau moderată.

În general, profilul reacţiilor adverse la populaţia de copii şi adolescenţi limitată studiată a fost similar cu cel observat la adulţi, deşi există probleme specifice pediatrice referitor la inhibarea creşterii, cum sunt stagnarea percentilei înălţimii scădere medie a percentilei de 9 şi a percentilei greutăţii scădere medie de 13 care au fost observate pe durata tratamentului. În perioada de urmărire de 5 ani după tratament, copiii au avut o creştere medie a înălţimii de 44 percentile, care este sub media populaţiei standard şi mai puţin decât creşterea iniţială medie 48 percentile.

Pe durata tratamentului de asociere cu interferon alfa-2b şi Rebetol pentru o perioadă de până la 48 de săptămâni, a fost observată inhibarea creşterii, a cărei reversibilitate este nesigură. În special, scăderea valorii medii a percentilei de creştere în înălţime de la valorile iniţiale până la terminarea perioadei de urmărire a fost mai proeminentă la copiii de vârstă prepubertară vezi pct.

Portal cu informatii despre sanatatea ficatului

Ca şi la pacienţii adulţi, copiii şi adolescenţii au manifestat şi alte reacţii adverse psihice de exemplu, depresie, labilitate emoţionalăşi somnolenţă vezi pct. În plus, reacţiile de la locul de injectare, febra, anorexia, vărsăturile şi labilitatea emoţională au apărut mai frecvent la copii şi adolescenţi comparativ cu pacienţii adulţi. Reacţiile adverse enumerate în Tabelul 3 se bazează pe experienţa din două studii clinice multicentrice la copii şi adolescenţi utilizând Rebetol în asociere cu interferon alfa-2b sau peginterferon alfa-2b.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Tabelul 3 Reacţiile adverse raportate foarte frecvent, frecvent şi mai puţin frecvent în cursul studiilor clinice la copii şi adolescenţi privind Rebetol în asociere cu interferon alfa-2b sau peginterferon alfa-2b Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Reacţii adverse.

Asevedeași