Despre noi

Asociația „Voluntariatul pentru Toți” este o asociație non-guvernamentală, nonprofit și independentă, înființată în 2012 în beneficiul comunității locale de către un grup de tineri studenți și voluntari din Reșița.

Scopul acestui grup este de a crea activități de tineret și de a implica mai mulți tineri în activitățile de voluntariat. Această asociație a luat naștere din necesitatea de a aborda numeroasele probleme pe care membrii săi le-au identificat ca fiind recurente pentru tinerii din Reșița și cei care trăiesc în satele județului Caraș-Severin; acei tineri fiind grupul țintă care este asistat prin diverse activități.

Scop si activitati

Asociația a fost creată având ca prioritate implicarea tinerilor în activitățile de voluntariat, urmând ca aceștia, la rândul lor, să sporească gradul de conștientizare și responsabilitatea față de societatea în care locuiesc. Un alt scop al Asociației Voluntariatul pentru Toți este de a îmbunătăți situația economică, educațională și socială a cetățenilor.

 • Creșterea capacității organizatorice a tinerilor;
 • Sprijinirea tinerilor in imbunatatirea abilitatilor lor de rezolvare a problemelor;
 • Colaborarea cu organizații din România și din străinătate pentru implementarea proiectelor care sprijină tinerii;
 • Crearea programelor de implicare în comunitate care să prevină prejudecățile față de grupurile defavorizate;
 • Găzduirea de activități culturale, artistice, educaționale, științifice aplicate, activități sportive și turistice pentru persoane și organizații din țară și străinătate care vor favoriza promovarea multiculturalității;
 • Activități care promovează, monitorizează și apără drepturile omului;
 • Inițierea și desfășurarea de activități care promovează democrația, voluntariatul și cetățenia europeană;
 • Inițierea programelor și a activităților de voluntariat în domeniul de activitate al organizației;
 • Promovarea voluntariatului și a educației, în special în mediul rural;
 • Găzduirea activităților de tineret: educative, culturale, sportive, de mediu;
 • Crearea programelor de intervenție socială care să prevină excluziunea socială;
 • Combaterea șomajului;
 • Formarea, orientarea și consilierea profesională;
 • Promovarea toleranței, diversității și egalității în societate;
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile;

Principii democratice

Asociația noastră a fost creată și condusă de tineri care promovează interesele altor tineri din interiorul și din jurul Reșiței, care încearcă să-și ridice motivația de a se implica mai mult în comunitatea locală și în procesul decizional al problemelor care îi privesc . Organizăm întâlniri informale, ateliere, seminarii, dezbateri și alte evenimente prin care încercăm să încurajăm interesul și participarea oamenilor la principiile democratice, afacerile publice și viața de zi cu zi a comunităților locale din Caraș-Severin.

Centru informational

Formăm un centru informațional și de căutare pentru etapele de voluntariat, astfel încât, folosind cunoștințele din activitățile de voluntariat, oamenii vor înțelege și vor trata barierele sociale, economice, culturale și lingvistice ale vieții prin principiile toleranței la diversitate, discuții deschise, inițiative active, experiențe comune, educație non-formală de voluntariat și învățare informală.